Berekening aderdoorsnede functiebehoud kabel

16 dec

De aderdoorsnede van een functiebehoud voedingskabel wordt bepaald aan de hand van de tabellen in de NEN 1010 of met behulp van een kabel berekeningsprogramma. Vervolgens is het belangrijk te controleren of de gevonden aderdoorsnede ook bij brand toereikend is. Doordat de geleider weerstand hoger wordt in een ‘hete zone’ zal men, afhankelijk van de grootte van het brandcompartiment, minimaal een aderdoorsnede hoger moeten kiezen. Dit om zeker te zijn dat de installatie tijdens brand blijft functioneren.

De formule voor toelaatbaar spanningsverlies bij brand luidt:

ΔU = k ∙ √3 ∙ Ib ∙ ltot. ∙ (Rgel. ∙ cosφ + Xb ∙ sinφ)
k = correctiefactor afh. FB-categorie

FB30: k= 1 + (lheet / ltot.) ∙ 3,51
FB60: k= 1 + (lheet / ltot.) ∙ 4,00
FB90: k= 1 + (lheet / ltot.) ∙ 4,25

Wij kunnen met een speciaal calculatieprogramma helpen de juiste aderdoorsnede voor uw installatie te bepalen.
Vult u het formulier op de downloadpagina in en stuur het naar ons op. Wij zullen voor u de correcte berekening maken en u kunt probleemloos het traject aanleggen.