Calculatieprogramma

19 dec

Een kostenraming aan de hand van een bestek is nooit eenvoudig, maar voor een installatie met functiebehoud wordt het pas echt complex.
Een makkelijk hulpmiddel is ons calculatieprogramma. Hiermee kan eenvoudig een totaalbeeld van de kosten voor een bepaald functiebehoud traject worden verkregen. Ingave van soort en maat kabel in combinatie met gewenste bevestigingsmethode geven direct een totaalbeeld. Door combinatie van onze kabel en bevestigingsmiddelen maakt u tevens gebruik van de maximale bevestigingsafstand, waarmee aanzienlijk op arbeidskosten kan worden bespaard.

Op verzoek zal het programma, ingesteld op uw firmanaam en kortingen, per e-mail worden toegezonden.

Bij vragen of problemen kan een van onze vertegenwoordigers samen met u het programma doornemen.