Identificatiestickers voor functiebehoud installaties

2 dec

Om een kabelsysteem met functiebehoud materialen te kunnen inspecteren/
beoordelen, moet men aantoonbaar voldoen aan de eisen voor transmissiewegen met functiebehoud. De gebruikte onderdelen behoren ieder afzonderlijk of als systeem te zijn gecertificeerd. De kabel zelf dient voorzien te zijn van deugdelijk opschrift.

Volgens de NPR 2576 behoort een tracé met functiebehoud op strategische plaatsen te zijn gekenmerkt door een label. Hierbij kan men denken aan schakelkasten, toegangen van schachten, apparatuur, inspectieluiken e.d.
Om hieraan te kunnen voldoen heeft Cable Masters stickers laten maken volgens het voorschrift van de NPR. Deze identificatie materialen dienen door de installateur bij plaatsing te worden voorzien van datum, naam installatiebedrijf en functiebehoud klassering van de installatie.

sticker