KAH trekontlasting

7 dec

Ook bij het vertikaal monteren van functiebehoud kabel dient men rekening te houden met het voorschrift dat kabel niet door de beugels mag zakken en vallen. In geval van brand zal na verloop van tijd ook de buitenmantel van een functiebehoud kabel wegbranden. Hierdoor wordt de diameter van de kabel kleiner en zullen de gebruikte beugels hun klemvastheid verliezen. Om deze reden moet bij vertikale montage met functiebehoud om de maximaal 3,5 meter een trekontlasting worden aangebracht.

Een oplossing in de vorm van een brandwerende afdekking is een uitkomst, als het aanleggen van expansielussen onhandig of onmogelijk is. Zeker in situaties waarin meerdere kabels tegelijkertijd naar hoger gelegen verdiepingen moeten worden aangelegd.

De KAH-Masterbox is de plaatsbesparende oplossing voor vertikale bevestiging tot een breedte van 80 cm.
Op de download pagina staat de montagehandleiding van de Masterbox.