NPR 2576 Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen

19 dec

Omdat de praktijkrichtlijn na jaren is ingehaald door de techniek en het voortschrijdend inzicht, is door de NEN een commissie gevormd om de NPR 2576 naar de laatste maatstaven aan te passen.

Een transmissieweg is gedefinieerd als een verbinding tussen installatieonderdelen (de behuizing van onderdelen), die dient voor overdracht van informatie en/of energie. Afhankelijk van de toepassing van de transmissieweg is functiebehoud vereist gedurende 30, 60, 90 of 120 min. Het doel hiervan is dat er bij brand gedurende de voorgeschreven tijd geen functionaliteit uitvalt van aangesloten componenten door verstoring van de transmissieweg.

De verwachting was dat de herziene NPR 2576 tegen het einde van 2014 gepubliceerd zou worden; dit streven is echter niet gehaald. Onbekend is nog wanneer de laatste vraagstukken zijn opgelost en de nieuwe NPR 2576 gereed is.

NEN_Logo_Lid_Normcommissie_PMS238_308-3