Persbericht – Seminars Functiebehoud van transmissiewegen

10 jul

Op 1 mei 2018 verscheen de NPR 2576: 2018, Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor
transmissiewegen. Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland organiseren
seminars om de kennis over de impact van de nieuwe regels op functiebehoud te delen. Daarbij
wordt aandacht besteed aan de aansturende normen, zoals de NEN2535 en NEN2575 en de
NPR2576 zelf.
Impact van nieuwe praktijkrichtlijn NPR 2576
De deelnemers zijn in één middag op de hoogte zijn van de grootste veranderingen en ontvangen
een certificaat.

Doelgroep
Installateurs, opdrachtgevers, adviseurs, inspecteurs, branddetectiebedrijven, bouwplantoetsers,
beleidsmedewerkers, architecten, brandweer, verzekeraars etc.
Programma en locaties
Aan het programma werken de vier initiatiefnemers Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS
Nederland met elkaar samen. Er wordt ingegaan op de veranderingen in de NEN 2575, de normen
voor ontruimingsinstallaties en de NEN 2535 de norm voor brandmeldinstallaties. De NPR zelf stelt
geen eisen. Het geeft de mogelijkheden aan om aan de bovenliggende normen te voldoen.
De verschillende normen bevatten prestatie-eisen aan transmissiewegen. Een belangrijke is het
behoud van de transmissieweg in geval van brand. In de presentatie aandacht voor de nieuwe
NPR 2576 en de praktische uitvoering van functiebehoud, van groot belang bij het certificeren van
installaties.

In de praktijk blijken er bij opdrachtgevers, adviseurs, het bevoegd gezag en bij installateurs
onduidelijkheden te bestaan over het inspectiecertificaat en de rol van inspectie-instellingen. In de
presentatie wordt ingegaan op het inspectiecertificaat, de rol van het installatie- en
onderhoudscertificaat en specifiek hoe inspectie-instellingen omgaan met functiebehoud en de
veranderingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat de betrokkenen
in het proces kunnen doen om projecten succesvol te laten verlopen.
De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie en een netwerkborrel.
De vier seminars worden verspreid over het land georganiseerd.
Informatie

Meer informatie en inschrijven via https://www.brandveiligheid-functiebehoud.nl/. Mail uw vraag
naar seminar@brandveiligheid-functiebehoud.nl of bel John van Lierop op 06-31041692.