Wijzigingen Bouwbesluit

5 jun

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die
betrekking hebben op de werkwijze voor het bepalen van de
brandclassificatie van gebouw‐gebonden bekabeling. Voor het bepalen
van de brandclassificatie is er in de afgelopen 3 jaar veel verwarring
geweest en kwamen er verschillende verhalen naar buiten. Met de
wijziging op 1 juli 2020 van het Bouwbesluit 2012 komt er eindelijk
duidelijkheid voor de “Nederlandse kabelmarkt”.

Bouwbesluit 2012 versus NEN 1010
In het Bouwbesluit 2012 staan alle wettelijke bouwtechnische
voorschriften waaraan alle nieuwe en bestaande gebouwen minimaal
aan moet voldoen. Deze voorschriften hebben te maken met onder
andere veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en
milieu. Vanuit het Bouwbesluit 2012 wordt bijvoorbeeld de NEN 1010
aangewezen als voorschrift voor het aanleggen van een veilige
elektrische installatie waardoor er bijvoorbeeld geen brand kan ontstaan.

Wettelijke eisen brandclassificaties bekabeling
Het doel van het Bouwbesluit 2012 is dat er tijdens een brand geen
slachtoffers vallen, het bouwbesluit houdt hierbij geen rekening met
gevolgschade bij brand. In het Bouwbesluit 2012 staan onder andere
voorschriften met de betrekking tot het beperking van het ontwikkelen
van brand en rook. Voor de algemene bouwproducten is een
bepalingsmethode voor brandclassificaties opgenomen. Deze was niet
van toepassing voor kabels. Voor de brandclassificatie van kabels was
men aangewezen op een gelijkwaardige oplossing (artikel 1.3
Bouwbesluit 2012). Dit gaat per 1 juli 2020 veranderen want dan wordt
ook een bepalingsmethode voor brandclassificatie van bekabeling
opgenomen in een nieuw artikel 2.69a.

Per direct verwijdering doorverwijzing NEN8012:2015 uit
NEN1010:2015
Vooruitlopend op deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 is per 27 mei
door de NEN een aanvullingsblad NEN 1010:2015/A1 gepubliceerd. Met
dit aanvullingsblad worden alle doorverwijzingen vanuit de NEN
1010:2015 naar de norm NEN 8012:2015 verwijderd. Dit aanvullingsblad
voorkomt strijdigheid tussen de NEN 8012:2015 en het Bouwbesluit
2012.

Eenvoudigere werkwijze Bouwbesluit 2012
De werkwijze voor het bepalen van de brandclassificatie voor bekabeling
in het Bouwbesluit 2012 gaat structureel anders dan in de
NEN8012:2015. Het zal voor de gebruiker van het Bouwbesluit 2012
eenvoudiger worden om de juiste brandclassificatie van een kabel te
bepalen. Verder heeft de installateur ook de mogelijkheid om een andere
brandclassificatie te gebruiken.
Selectiekaartje en handboek toepassen brandclassificatie bekabeling
conform Bouwbesluit 2012.

NLKi promoot al sinds mei 2019 de werkwijze voor het bepalen van de
brandclassificatie van bekabeling volgens het Bouwbesluit 2012. NLKi
doet dit door uitgifte van een selectiekaart. Binnenkort wordt de
selectiekaart aangevuld met een boekje waarin de geïnteresseerde
architect / adviseur / installateur of gebouweigenaar dieper kan ingaan
op de brandclassificatie van de bekabeling volgens het Bouwbesluit 2012.
Het afgelopen jaar heeft de NLKi circa 15.000 selectiekaartjes verdeeld
onder zijn leden en de hun afnemers. De reacties waren ronduit positief
en de gebruikers bepalen nu al via de selectiekaart de vereiste brand en
rookklasse volgens het Bouwbesluit 2012.

Wat te doen met de huidige NEN8012:2015
De situatie met betrekking tot de NEN8012:2015 is dat de installateur die
gewend is aan deze norm deze nog wel kan toepassen maar altijd de
uitkomst zal moeten verifiëren met het Bouwbesluit 2012. Er is een
nieuwe NEN8012:2020 in ontwikkeling die wel aansluit bij de wettelijke
eisen uit het Bouwbesluit 2012 en die zal naar verwachting eind
december 2020 beschikbaar zijn.