Aanvraagformulier inloggegevens

"*" indicates required fields

Velden met een * zijn verplicht
Wij sturen binnen 8 uur jouw inloggegevens naar het opgegeven e-mailadres.

MVO-Beleidsverklaring

Deze beleidsverklaring is gebaseerd op ISO 26000 en de MVO Prestatieladder, waarbij de onderverdeling is gemaakt tussen People, Planet en Profit. De verklaring maakt onderdeel uit van Cable Masters.

Bestuur

Cable Masters handelt verantwoord en is verantwoordelijk voor de producten die zij levert, respecteert alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en implementeert deze in haar bedrijfsvoering. Zij streeft naar transparantie door te communiceren over eigen MVO prestaties en streeft daarbij naar een goede relatie met haar stakeholders. Tevens houdt Cable Masters rekening met de belangen en standpunten van haar stakeholders.

People

Onze werknemers zijn het kapitaal van ons bedrijf. Cable Masters hecht daarom veel waarde aan de naleving van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, zoals deze zijn geformuleerd. Dat houdt in dat er sprake is van goede arbeidsomstandigheden, een gezonde en veilige werkplek en omgeving. Wij geloven dat duurzame persoonlijke ontwikkeling positief bijdraagt aan de vitaliteit en inzetbaarheid van onze werknemers en daarom wordt er gekeken naar scholingsbehoefte.
Cable Masters respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals de Verenigde Natie deze geformuleerd heeft. Kinderarbeid of dwangarbeid is tegen de principes van Cable Masters. In de activiteiten heeft Cable Masters er niet direct mee te maken, maar in het inkoopbeleid wordt hier wel rekening mee gehouden. Binnen Cable Masters is er sprake van vrijheid van meningsuiting en is er ruimte voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of overtuiging.

Planet

Planet heeft betrekking op de ecologische impact van ons bedrijf. Wij streven er naar om het milieu zo min mogelijk te belasten, zowel direct (bv afvalstromen en energiebronnen), als indirect (leveranciers van grondstoffen en producten, maar ook afnemers van energiezuinige armaturen). Daarnaast is milieuzorg een belangrijke zaak voor Cable Masters en draagt elke werknemer een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het milieu in zijn of haar directe invloedssfeer.

Profit

Cable Masters heeft als belangrijke doelstelling om energiezuinige , milieuvriendelijke goederen te verkopen aan haar afnemers met als doel de energiebehoefte in Nederland te minimaliseren. Hoe meer (energiezuinige) goederen wij verkopen, hoe beter het is voor het milieu en onze profit.