Trainingen en Seminars

Gezien het toenemende belang van certificering van brandbeveiligingsinstallaties en het op een juiste wijze omgaan met functiebehoud binnen deze installaties biedt Cable Masters u de mogelijkheid om deel te nemen aan een specifieke training op dit gebied.

Gezien de huidige regelgeving, in verband met de Corona situatie, bieden wij u onze training aan in de vorm van een Webinar.

De vakkundige training functiebehoud heeft als belangrijkste doelstellingen :

  • Uw kennisniveau m.b.t. functiebehoud qua regelgeving en praktijk te verbeteren;
  • U in staat te stellen om voor de meest efficiënte, kostenbesparende oplossing in de praktijk te kunnen kiezen;
  • Hoe u in welke gevallen kan voldoen aan de prestatie-eis functiebehoud en wat dan de beste oplossingen zijn;

Omdat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid sleutelwoorden zijn in deze materie, kan de opgedane kennis u helpen met het komen tot de juiste keuzes voor nu en in de toekomst.

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelneming.

Op afspraak organiseert Cable Masters ook op de praktijk gerichte workshops/trainingen/Webinars in het kader van functiebehoud voor monteurs, projectleiders, werkvoorbereiders en calculators.

Daarnaast organiseert Cable Masters regelmatig i.s.m. collega-leveranciers seminars om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de markt vanuit een breder perspectief.

2021

 

26 oktober Kennisseminar Brandveiligheid Dordrecht 12:00 – 18:00 uur dinsdag
2 november Kennisseminar Brandveiligheid Eindhoven 12:00 – 18:00 uur dinsdag
3 november Kennisseminar Brandveiligheid Zwolle 12:00 – 18:00 uur woensdag
9 november Kennisseminar Brandveiligheid Oostzaan 12:00 – 18:00 uur dinsdag