Trainingen en Seminars

Gezien het toenemende belang van certificering van brandbeveiligingsinstallaties en het op een juiste wijze omgaan met functiebehoud binnen deze installaties biedt Cable Masters u de mogelijkheid om deel te nemen aan een specifieke training op dit gebied.
De vakkundige training functiebehoud heeft als belangrijkste doelstellingen :

  • Uw kennisniveau m.b.t. functiebehoud qua regelgeving en praktijk te verbeteren;
  • U in staat te stellen om voor de meest efficiënte, kostenbesparende oplossing in de praktijk te kunnen kiezen;
  • Hoe u in welke gevallen kan voldoen aan de prestatie-eis functiebehoud en wat dan de beste oplossingen zijn;
  • Uw investering voor deze training bedraagt slechts € 75,= per persoon.

Omdat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid sleutelwoorden zijn in deze materie, kan de opgedane kennis u helpen met het komen tot de juiste keuzes voor nu en in de toekomst.

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelneming. Op afspraak organiseert Cable Masters op de praktijk gerichte workshops in het kader van functiebehoud voor monteurs, projectleiders, werkvoorbereiders en calculators.

Regelmatig organiseert Cable Masters i.s.m. collega-leveranciers seminars om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de markt vanuit een breder perspectief.

2019

 

datum

plaats

tijdstip

dag

09 oktober Eindhoven  11.30-16.00 uur incl. lunch woensdag
13 november Delft 11.30-16.00 uur incl. lunch woensdag

 Ontvangst vanaf 11.30 uur

Lunch 12.00-12.30 uur
Aanvang training 12.30 uur

Inschrijven