Functiebehoud bij rookbeheersing installaties

Tijdens een brand is vaak niet het vuur zelf de belangrijkste doodsoorzaak, maar is het vooral de rook en de giftige dampen en gassen die ervoor zorgen dat er slachtoffers kunnen vallen.

Om die rook en giftige dampen en gassen uit een gebouw te krijgen zijn er diverse rookbeheersing installaties mogelijk, afhankelijk van type en grootte van het gebouw en het doel van de installatie. Rookbeheersing installaties komen in diverse vormen waarbij de rook op verschillende manieren uit het gebouw afgevoerd worden:

Natuurlijke RWA

Hierbij zorgen natuurlijke rookventilatie-eenheden zoals kleppenventilatie-eenheden, jaloezieventilatie-eenheden en uitzetramen dat de rook, op basis van de thermische eigenschap, uit
het gebouw wordt afgevoerd. Er dient dus een goede luchtstroom gerealiseerd te worden d.m.v. luchttoevoeropeningen en evt. rookschermen (bij grotere gebouwen b.v.).

Mechanische RWA

Bij een mechanische ventilatie RWA kunnen de units op het dak, in de muur of in een kanaalsysteem geïnstalleerd worden. Een onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van
mechanische RWA is de aanwezigheid van luchttoevoer, waarbij de toevoersnelheid niet meer dan 5 m/ sec bedraagt.

      Download gratis whitepaper